Caixes de vida – Objectius

1.Treballar amb tècniques de reminiscència, aplicades a la intervenció social, la identitat personal i la construcció d’un espai de reconeixement per a les persones que reben la intervenció.
2.Definir i sistematitzar pràctiques de reminiscència aplicades als àmbits d’intervenció social.
3.Promoure la comprensió i l’apressi mutu, amb el valor afegit de l’intercanvi internacional, intergeneracional i intercultural .
4.Recerca de persones que es troben en situació de risc, amb la finalitat d’afavorir-ne la  participació en el procés de treball.
5.Seleccionar els objectes, fotografies,…, elements significatius i personals de cadascun dels participants, que acabaran configurant el resultat final de la caixa d’història de vida.
6.Recollir la història i significació de cadascun dels objectes seleccionats, amb la finalitat d’obtenir un itinerari biogràfic de les persones participants, elements que facilitaran la posterior sistematització del procés de treball.

Descripció concreta de les activitats del programa

El procés de treball que serà portat a terme, es definirà per les següents accions:

Definició de la tipologia de caixes.
Selecció de les possibles entitats que tindran per funció la seva realització.
Acord amb les entitats que s’impliquin, les quals tindran la possibilitat de treballar amb una metodologia específica.

Procés que cal seguir amb els usuaris participants del projecte

1.Explicació del projecte.
2.Sessions d’entrevista d’història de vida amb la finalitat de rescatar elements, moments, objectes i sentiments significatius, que puguin ser expressables en una caixa (això donarà lloc a un document que adjuntarem a la caixa).
3.Concretar amb objectes i explicar el perquè de cada objecte (això donarà lloc a un document que s’adjuntarà amb la caixa).
4.Sessió per compartir el contingut de la caixa

Aquest projecte vol trencar amb:
Barreres lingüístiques.
Distàncies.
Cultures diferents.

Amb les Caixes de Vida pot donar lloc a:
Exposicions i obres de teatre
Com a treball de projecte intergeneracional.

Deixa un comentari